DINAS PENDIDIKANBerita / B O S
SURAT EDARAN PENYEDIAAN BUKU
Oleh Ramson Selasa, 12 Juli 2016 11:01:55
SURAT EDARAN PENYEDIAAN BUKU

SURAT EDARAN NOMOR : 08/D/KR/2016
TENTANG
PEMBELIAN BUKU TEKS PELAJARAN MELALUI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

SURAT EDARAN NOMOR: 10/D/KR/2016
TENTANG
PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN BAGI SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SURAT EDARAN NOMOR: 12/D/KR/2016
TENTANG
PEMBELIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAGI SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DINAS PENDIDIKAN : http://disdik.padang.go.id
Online version: http://disdik.padang.go.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=27&artid=1536